پخش نوین شمشاد گلستان

پخش نوین شمشاد گلستان

آقای علی اکبر مقدم فر مدیر عامل و صاحب امتیاز شرکت پخش نوین شمشاد گلستان به شماره ثبت 2472  در استان گلستان می باشد. رزومه کاری ایشان به شرح ذیل می باشد:
 
1-  سابقه کار در زمینه فروش و پخش  از مورخه 15/12/1345 در شرکت ساسان تهران ، نیک نوش رشت ، خوش نوش ساری از کارگری تا مدیریت در چند استان مشغول کار بوده  و پس از بازنشستگی از مورخه02/03/1373 شرکت پخش دایر نموده و به شکر خداوند تا امروز مشغول کار می باشند.
2- دارای سه انبار بزرگ پخش در شهرستان گرگان حدودا به مساحت 7000 مترمربع
3- دارای یک انبار بزرگ پخش در شهرستان گنبد حدودا به مساحت 3000 مترمربع
4- دارای 37 ماشین پخش در سطح استان
5- دارای 203 پرسنل ( مدیریت فروش 6 نفر – سوپروایزر 8 نفر – ویزیتور 42 نفر – راننده 39 نفر و کارگر و انباردار و غیره 108 نفر)
6- در طرف حساب با بانک های ملی ، ملت ، سپه ، رفاه ، صادرات
7- سیستم نرم افزاری شرکت کارا سیستم ، ویژن، ورانگر ، رستاک ، راهکاران می باشد.
 
شرکت هایی که به عنوان شعبه و یا نمایندگی مشغول کار می باشند عبارتند از :
 •  صنایع عوجان ایرانیان - رانی                                                     شعبه استان
 • صنایع غذایی دینا و دیانوس - چی توز                                   شعبه استان
 • شرکت نیسان شرق مشهد - پپسی                                        شعبه استان
 • شرکت بهنوش ایران                                                                      شعبه استان
 • شرکت پخش پگاه ( دلپذیر)                                                       نمایندگی استان
 • شرکت زرین سلولز                                                                        نمایندگی استان
 • شرکت پدیده پایدار ( اکتیو)                                                     نمایندگی استان
 • شرکت لوتوس تجارت الیکا پارس (هنکل)                          نمایندگی استان
 • شرکت پخش نیکسان                                                                    پخش
 • شرکت کولاک شرق( تبریز )                                                       پخش
 • شرکت صداقت پیشه پارس (هایپ)                                     نمایندگی استان 
 • شرکت دراک پارس مهرگان                                                      نمایندگی استان